Besiktus > Bostadsrättsföreningar

Bostadsrättsföreningar

Sitter du i styrelsen för en bostadsrättsförening? Tycker du allt som rör besiktningar verkar besvärligt och krångligt?

Vi får det besvärliga att bli enkelt Att sitta i styrelsen i en bostadsrättsförening är ett viktigt uppdrag. Det är minst lika viktigt att sätta sig in i vilket ansvar man besitter som fastighetsägare, vilket kan kännas lite snårigt ibland. Många föreningar har satt väldigt mycket fokus på den ekonomiska förvaltningen, som givetvis är viktig, men allt för lite betoning på fastighetsförvaltning. För att skapa trivsel, trygghet och en god ekonomi är det viktigt som förening att bedriva en välfungerande teknisk förvaltning. En viktig del inom den tekniska förvaltningen är självfallet att fastigheten är i ett gott skick konstruktionsmässigt.

Läs mer om Bostadsrättsföreningar på företagets hemsida

Besiktus
Hemsida: www.besiktus.se

Besiktus

Vi på Besiktus är ett oberoende besiktningsföretag som erbjuder omsorgsfulla samt professionella entreprenadbesiktningar i framför allt Storstockholm, men även runt om Nynäshamn, Trosa, Södertälje och Uppsala.

Idag är vi ett mindre företag, grundat och beläget på Kungsholmen i Stockholm, med breda funktioner som utför objektiva samt opartiska besiktningsuppdrag i enlighet med gällande bygg- och branschregler. Vi erbjuder ett stort antal besiktningstyper som motsvarar just dina behov. Det ska vara enkelt och smidigt att boka en besiktningsman, tycker vi på Besiktus.

Med våra 15 år i branschen besiktar vi fastigheter, nyproducerade bostäder samt kommersiella och offentliga lokaler. Vi är välutbildade, sakkunniga och innehar gedigen kunskap med en massiv erfarenhet från byggsektorn. Vi på Besiktus är inte bara kompetenta, vi har också ett öga för konst och konstruktion.

Vi genomgår dessutom ideligen ett flertal kompetenshöjande utbildningar, kurser och symposium anordnade av ansvariga branschorganisationer. Detta innebär att vi oavbrutet strävar efter att öka den kunskap och erfarenhet vi redan besitter.

Besiktningsbranschen har tyvärr blivit allt mer oaktsam, vilket givetvis inte går ihop med yrket som besiktningsman då aktsamhet är av ytterst angelägenhet. Att få en bristfällig besiktning är orättvist och kan även resultera i förödande men framför allt kostsamma konsekvenser. Därför fokuserar vi på Besiktus inte på företagets storlek utan snarare på vad du som kund tillhandahåller i form av kvalité. Att du som kund känner dig trygg och obekymrad är viktigt för oss.