Industrigruppen för PVC Fönster > Bra Värmeegenskaper

Bra Värmeegenskaper

Stillastående luft som isolerar och väl tilltagna tätningslister ger en varm och dragfri konstruktion. Kombinerat med isolerrutor och energisparglas blir det energisnåla fönster med låga U-värden.

Läs mer om Bra Värmeegenskaper på företagets hemsida

Industrigruppen för PVC Fönster
Hemsida: www.pvcfonster.se

Industrigruppen för PVC Fönster

Industrigruppen för PVC-fönster är ett samarbete mellan svenska tillverkare av PVC-fönster för att öka kunskapen om PVC-fönster.

Svenska fönster tillverkade av styva PVC-profiler är helt målningsfria och har mycket bra värmeegenskaper. De spar stora pengar och varje år byter fler och fler fastighetsägare till PVC-fönster. Fönstren kan fås med i stort sett alla glasalternativ som finns på marknaden.

De mest uppskattade fördelarna med svenska PVC-fönster är:
• Minimalt underhåll, aldrig mer en fönstermålare
• Lång livslängd
• Energisnåla och täta
• Miljömässigt konkurrenskraftiga
• Säker konstruktion