NS Norisol Sverige AB > Brandisolering

Brandisolering

Brandisolering kan hindra en brand att utveckla sig och spridas. En av NS Norisols specialiteter är brandisolering, inte bara i industribyggnader, utan också på fartyg och inom processindustrin.


Effektiv brandisolering är viktig för att hindra en eld från att sprida sig. Rikligt med isoleringsmaterial är branddämpande och hindrar elden från att komma i kontakt med brännbara ämnen. Isolering förhindrar även temperaturhöjning i angränsande utrymmen.

Norisol har en stor erfarenhet av brandtekniska lösningar. Det handlar om allt från de traditionella lösningarna till särskilt komplicerade brandtekniska lösningar på raffinaderier, där det ställs speciella och höga krav på de brandtekniska lösningarna.

Läs mer om Brandisolering på företagets hemsida

NS Norisol Sverige AB
Hemsida: www.norisol.com

NS Norisol Sverige AB

Norisol är leverantör och entreprenör inom isolering, teknisk isolering, passivt brandskydd, rörisolering, industriisolering, bullerisolering, betonghåltagning, byggnadsställningar, byggställningar och ställningsbyggnation, samt ytbehandling, asbestsanering, skeppsinredning och fasadentreprenad.

Vår verksamhet inom isolering, såsom teknisk isolering, rorisolering och de övriga ovan nämnda områdena omfattar leverans av tjänster, produkter och knowhow inom områden av energioptimering, ställnings- och väderskyddssystem, reducering av ljud och buller samt brandisolering.