Täby BrandskyddsTeknik AB > Brandskyddsmassa

Brandskyddsmassa

TBT Firestop Compo - Brandtätningssystemet som gör jobbet.

    Marknadens kanske enklaste system
  • Typgodkänd för genomgående och bruten isolering på ventilationskanaler och VVS rör.
  • Tätar utan väggförstärkning.
  • Ljudklassad – testad hos DNV Ingemansson.
  • Kabelstegar behöver inte kapas vid genombrott av brandceller.
  • Brandtekniskt uppnås klass El 60 redan med 30 mm brandskyddsmassa.
  • Större prefabricerade block finns för större igensättningar.


TBT Firestop compo
En gipsbaserad brandskyddsmassa avsedd för brandtätning av genomföringar i bjälklag/väggar av betong, lättbetong eller tegel. Massan är även godkänd för brandtätning i gipsväggar utan kortlingar i hålkanter.

TBT Firestop 110
En expanderande brandklassad grafitfog för tätning av plaströr, kablar och öppningar i brandcellsskiljande byggnadsdelar, massiva byggnadsdelar (väggar och bjälklag) i lättbetong, betong tegel eller motsvarande samt lättväggar (gipsväggar).

TBT Firestop 50
En brandklassad akrylfog för brandtätning av fogar, hål och andra öppningar i brandcellsskiljande byggnadsdel, såsom vid montering av håldäckselement, schakt- och gipsväggar samt tekniska genomföringar för kablar, för rör och kanaler.

Läs mer om Brandskyddsmassa på företagets hemsida

Täby BrandskyddsTeknik AB
Hemsida: www.tbt.se

Täby BrandskyddsTeknik AB

Täby Brandskyddsteknik AB erbjuder kunskap, tjänster och produkter i Stockholm inom brandtätning, brandisolering, brandskyddsmålning, brandskyddsutbildning, SBA (Systematiskt brandskyddsarbete), samt brandskydd och brandsläckare för den professionella marknaden

Ju tidigare vi kommer in i bilden - desto mer kan vi påverka era kostnader, med bibehållet brandskydd.

Våra system för brandskydd erbjuder lösningar som är tekniskt avancerande men enkla att montera.

Med ett komplett sortiment brandskyddsprodukter kan vi erbjuda er som kund en unik spetskompetens för att uppnå brandtekniska och estetiska krav och behov.