Täby BrandskyddsTeknik AB > Brandtätning

Brandtätning

Täby Brandskyddsteknik AB i Stockholm utför brandtätning, brandisolering och brandskyddsmålning.


Med rätt kunskap är det lätt att välja

Brandtätning - ljud och miljö
Det regelverk som gäller för brandtätning anges i Boverkets Byggnads Regler (BBR) där det framgår att en installation som genombryter en brandklassad byggnadsdel ej får försämra byggnadsdelens motståndskraft mot brandpåverkan. Byggnader delas därför upp i brandceller som är konstruerade för att motstå brand under angiven tid t ex, EI30, EI60, EI90 samt EI120.

Bokstäverna står för följande egenskaper, E = integritet (täthet) och I = isolering, oavsett typ av installation. VVS-, EL- eller Ventilation som genombryter brandcellen skall denna vara tätad på ett riktigt sätt för att inte bli en svag punkt.

Läs mer om Brandtätning på företagets hemsida

Täby BrandskyddsTeknik AB
Hemsida: www.tbt.se

Täby BrandskyddsTeknik AB

Täby Brandskyddsteknik AB erbjuder kunskap, tjänster och produkter i Stockholm inom brandtätning, brandisolering, brandskyddsmålning, brandskyddsutbildning, SBA (Systematiskt brandskyddsarbete), samt brandskydd och brandsläckare för den professionella marknaden

Ju tidigare vi kommer in i bilden - desto mer kan vi påverka era kostnader, med bibehållet brandskydd.

Våra system för brandskydd erbjuder lösningar som är tekniskt avancerande men enkla att montera.

Med ett komplett sortiment brandskyddsprodukter kan vi erbjuda er som kund en unik spetskompetens för att uppnå brandtekniska och estetiska krav och behov.