BCN Stockholm AB > Brandtätning och brandskydd

Brandtätning och brandskydd

Vi utför brandtätning, brandskyddsmålning, brandisolering och fogning. Vår affärsidé är att ha totalansvaret för det passiva brandskyddet i en byggprocess. Erfarenhet inom nyproduktion, ombyggnader, renoveringar och brandskyddsutredningar har vi skaffat oss sedan 1985.

Läs mer om Brandtätning och brandskydd på företagets hemsida

BCN Stockholm AB
Hemsida: https://www.bcn.se

BCN Stockholm AB

Brandtätning, brandskydd, betongskydd
BCN Stockholm är ett familjeföretag som specialiserat sig på brandskydd. Vi utför brandtätning, brandskyddsmålning, brandisolering och fogning. Vår affärsidé är att ha totalansvaret för det passiva brandskyddet i en byggprocess. Erfarenhet inom nyproduktion, ombyggnader, renoveringar och brandskyddsutredningar har vi skaffat oss sedan 1985.
Kvalitét & Miljö
2015 har vi Certifierat oss i ISO 9001 & 14001 och fått bekräftat att vårt arbete med kvalitet och miljö är hållbart och i gott skick! Vi arbetar även med Arbetsmiljöfrågor och har tydliga mål när det gäller en arbetsplats som håller höga nivåer när det gäller även detta. Läs mer om vårt arbete på brandtätarna.se!