Mälartak Entreprenad AB > Brandventilation

Brandventilation

Mälartak Entreprenad AB i Stockholm lämnar gärna förslag till olika lösningar för brandventilation och styrsystem och kan också svara för löpande underhåll och service.


Brandventilation används för att vid brand evakuera lokaler, trapphus med mera från rök.

Brandventilation kan kombineras med takljus och komfortventilation.

Läs mer om Brandventilation på företagets hemsida

Mälartak Entreprenad AB
Hemsida: www.malartak.se

Mälartak Entreprenad AB

Mälartak Entreprenad arbetar med takarbeten, takentreprenader, läggning av tätskikt, läggning av tak och takentreprenad i Stockholm, Uppsala, Västerås, Eskilstuna, Norrköping med omnejd.

Mälartak AB är ett entreprenadföretag som enbart arbetar med kvalitets produkter och fack-kunnig och kvalitetsmedveten personal. Företaget bildades 1993 och de har mer än 40-års erfarenhet om tak och täkskikt.

Mälartak samarbetar med Icopal AB, Icopal koncernen är världsledande producent av tätskikt med 100-års erfarenhet i Sverige av produkter och system för låglutande tak och terrasser.

Mälartak är av Icopal auktoriserad takentreprör. Detta är en garanti för att företaget arbetar med produkter av hög kvalitet och utför ett korrekt arbete. Icopals produkter tillsammans med Mälartaks kunniga montörer ger er ett säkert och bekymmerfritt tak i många år framåt.