Nynäs Tak Entreprenad Norrland AB > Brandventilation

Brandventilation

Takringen i Örnsköldsvik lämnar gärna förslag till olika lösningar för brandventilation och styrsystem och kan också svara för löpande underhåll och service.


Brandventilation används för att vid brand evakuera lokaler, trapphus med mera från rök.

Brandventilation kan kombineras med takljus och komfortventilation.

Läs mer om Brandventilation på företagets hemsida

Nynäs Tak Entreprenad Norrland AB
Hemsida: www.takringen.se/ovik/INDEX.HTM

Nynäs Tak Entreprenad Norrland AB

Takringen i Örnsköldsvik utför ihuvudsak tätskiktsentreprenader på tak och terasser, såsom takomläggning, 2-lagstäckning, membranisolering, takshingelläggning, underhållsarbeten, gummiduk, med mera i Örnsköldsvik med omnejd.

Vi använder oss av de bästa tätskikten som finns på marknaden. Vår leveranör Icopal är världsledande och leder utvecklingen med att ta fram hållbara och vackra tätskikt.

När du ska lägga nytt tätskikt på ditt tak är det viktigt att du väljer rätt takentreprenör. Att göra tätskiktsarbeten är ett precisionsarbete som ställer stora krav på material, erfarenhet och framför allt ett gediget yrkeskunnande. Taket ska skydda stora värden under många år och det gör valet av material mycket viktigt.

Icopal, Membranisolering, Takföretag, Takläggare, Takläggning, Takomläggning, Takshingelläggning, Terrasser, Tätskiktsentreprenader Tak, Underhållsarbeten Tak, Örnsköldsvik.