Sandin Tak AB > Brandventilation

Brandventilation

Sandin Tak AB i Heby lämnar gärna förslag till olika lösningar för brandventilation och styrsystem och kan också svara för löpande underhåll och service.


Brandventilation används för att vid brand evakuera lokaler, trapphus med mera från rök.

Brandventilation kan kombineras med takljus och komfortventilation.

Läs mer om Brandventilation på företagets hemsida

Sandin Tak AB
Hemsida:

Sandin Tak AB

Sandin Tak AB utför takarbeten och takentreprenad såsom takläggning med tätskikt i Uppsala, Västerås, Enköping och Stockholmsområdet. Av Icopal auktoriserad takentreprenör.

Kontakta Sandin Tak AB för takläggning och andra takarbeten i Västerås, Uppsala och Enköping.