Wettergrens Tak AB > Brandventilation

Brandventilation

Wettergrens Tak AB i Nyköping lämnar gärna förslag till olika lösningar för brandventilation och styrsystem och kan också svara för löpande underhåll och service.


Brandventilation används för att vid brand evakuera lokaler, trapphus med mera från rök.

Brandventilation kan kombineras med takljus och komfortventilation.

Läs mer om Brandventilation på företagets hemsida

Wettergrens Tak AB
Hemsida: www.wettergrenstak.se

Wettergrens Tak AB

Wettergrens Tak AB utför takentreprenader, takarbete, takläggning, takreparationer, tätskikt för tak, taksäkerhet, snörasskydd, brandskydd i Nyköping, Södertälje, Stockholm, Eskilstuna och Katrineholm med omnejd. Företaget är auktoriserad Icopal takentreprenör. Till största delen platta och låglutande tak. Hälften av vår projekt är nyproduktion. Under högsäsong har vi ca 20 st anställda.

Vi är verksamma i Östergötland, Södermanland, Södertälje, Stockholm och våra kunder är både privatpersoner, landsting, kommuner, industrier och övrig bostadsförvaltning. Wettergrens Tak AB bildades 1943. Ägare sedan 1 juli 2003 är Thorbjörn Forsberg som arbetar som VD.