Inflexor AB > Brandventilation

Brandventilation

Rökluckor för tak och Brandventilator av väggtyp.

Brandventilator typ ORI 01//M Kupol tillverkas som standard av glasklar akryl, men även opaliserat akrylglas kan levereras på beställning. Tekniska data: Brandventilator typ ORI 01//M * Kupol tillverkas som standard av glasklar akryl, men även opaliserat akrylglas kan levereras på beställning. Monteras som standard med fjäderskruvsinfästning. * Sargar: Till röklucka med takljuskupol levereras som standard isolerade sargar typ MAR men massiv träsarg typ ARN kan levereras på beställning. * Tillbehör: Inbrottsgaller, elmotoröppnare, kontakter för indikering

Läs mer om Brandventilation på företagets hemsida

Inflexor AB
Hemsida: www.inflexor.se

Inflexor AB

Tillverkning och försäljning av
bl a brandgasventilatorer, rökluckor, skrapgaller, takljuskupoler, takbrunnar, takluckor och lanterniner.
En NYHET är att vi i vårt produktprogram numera även har CE-godkända rökluckor. Samtliga våra modeller av rökluckor går att få i ett CE-godkänt utförande, de går under beteckningen ORIVENT.

Rökgasluckor, Röklucka, Asfaltgrytor, Gasolbrännare, Uppstigningsluckor, Terassbrunnar, Galler, Fasadgaller, Golvgaller, Konvektorgaller, Ytterväggaller, Täckgaller, Takljuskupol, Takfönster, Takskydd, Ljusvalv, Glasentréer.