Takbolaget Roger Andersen AB > Brandventilation Linköping

Brandventilation Linköping

Takbolaget Roger Andersen AB i Linköping lämnar gärna förslag till lösningar för brandventilation och styrsystem samt löpande underhåll och service.


Brandventilation används för att vid brand evakuera lokaler, trapphus med mera från rök.

Brandventilation kan kombineras med takljus och komfortventilation.

Kontakta Takbolaget Roger Andersen AB i Linköping eller besök hemsidan via länken nedan för mer information om brandventilation i Linköping, Åtvidaberg, Kisa, Mjölby och Tranås med omnejd.

Läs mer om Brandventilation Linköping på företagets hemsida

Takbolaget Roger Andersen AB
Hemsida: www.takbolaget.se

Takbolaget Roger Andersen AB

Takbolaget utför takentreprenader och takarbeten såsom takläggning med tätskikt i Linköping, Åtvidaberg, Kisa, Mjölby och Tranås.

Verksamheten startades 1980 av Tomas Åberg och Jörgen Andersen, men det ägs idag av Roger Andersen. Roger ansvarar själv för kalkylering, arbetsledning och försäljning.

Vi är mer än en vanlig leverantör av "jobb på taket". Vår uppgift är att definiera och lösa kundens problem. Vi blir en kostnadseffektiv partner i tillsynen och skötseln av din femte fasad, den minst synliga men den mest utsatta av dem alla.

Takbolaget AB samarbetar med Icopal AB, marknadens ledande tillverkare av produkter för och system för låglutande tak.

Vi är av Icopal AB auktoriserad takentreprenör och utför arbetet enligt Icopals gällande metodanvisningar och vi har branschens mest omfattande garantiåtagande.