Eld & Vatten Sverige > Brandventiler Firebreather

Brandventiler Firebreather

Brandventiler, brandsäkra ventiler, brandskyddsventiler.


Firebreather® teknologin (FB) är ett unikt koncept for utveckling av passiva ventilationsgaller och luftventiler som har den unika egenskapen att de blockerar spridning av flammor, värme och gnistor med ögonblicklig verkan vid ett brandtillbud.

Teknologin är patenterad och uppfinningen är den första som möjliggör ett momentant och tidsoberoende brandklassat stopp i ett ventilerat element utan att detta innebär rörliga delar, detektorer, kablage eller aktiverin.

Brandmotståndet kan uppgå till flera timmar (beroende av ventilationsgallrets dimensioner). Teknologin löser därmed på ett elegant sätt problem som det tidigare inte har existerat några bra lösningar för.

Läs mer om Brandventiler Firebreather på företagets hemsida

Eld & Vatten Sverige
Hemsida: www.eldochvatten.com

Eld & Vatten Sverige

Eld & Vatten Sverige är importör och distributör av Envirograf brandskyddsfärg och flamskyddsfärg för trä. När man säger brandskyddsfärg, tänker många på tjock och trögmålad färg som inte alltid ger ett snyggt resultat. Men med Envirograf brandskyddsfärg, är det som att måla med vilken färg som helst. På den färdigmålade ytan kan man inte se att den är brandskyddad! Finns i vitt och transparent.

Dessa färger passar utmärkt för att brandskydda trämaterial, t ex dörrar, tak och väggar i miljöer där det inte skall synas att materialet är brandskyddat.

Vi har även Brand & röklister, självstängande gångjärn mm. Dessa produkter är välkända och väldokumenterade som något av det allra bästa för att behandla bl a trä mot brand.

Firebreather patenterade och prisbelönta brandventiler med momentan verkan. För en brandsäker takfot eller brandsektionering i trävägg är Firebreather det ultimata, enkel att montera, inga kabeldragningar, ingen strömförbrukning, och alltid aktiv för att förhindra brandspridning. Med Firebreather ventiler uppfylls kravet på takfot i BBR19 (Boverkets Byggregler)

Eld & Vatten har innovativa lösningar för att på bästa sätt skydda sig mot explosiva bränder och vi har stort fokus på att brandsäkra och skydda äldre byggnader i trä

Vi hjälper er att brandsäkra er byggnad / hus, så kontakta oss för mer info!

Egna Sökord:
Brandskyddsfärg, brandskyddat trä, brandventilation, brandsäker vägg, brandavskiljande vägg, brandsektionering, BS1d0, k210, tändskyddande beklädnad, Securo, Firebreather, utrymning, vattendimma, brandskyddsdokumentation, heta arbeten, hjärtstartare, takfot, brandsäker takfot, takfotsbrand, brandsäkert hem, branddörr, branddörrar, brandsektionering, brandduk, branddörr, brandspridning.