Bricmate AB > Bricmate B36

Bricmate B36

Bricmate AB är leverantör av kakel, klinker och glasmosaik. B36 Dark Grey på flerbostadshus, PEAB Tumba.

Läs mer om Bricmate B36 på företagets hemsida

Bricmate AB
Hemsida: www.bricmate.se

Bricmate AB

Bricmate är ett svenskt företag specialiserat på kakel, klinker och glasmosaik som passar Skandinavisk arkitektur, materialval och färgsättning.
Vår affärsidé är enkel: hög kvalitet och innovativ design till bra priser!

Vi har ett sparsmakat sortiment, i den meningen att vi handplockar våra produkter från olika kvalitetsleverantörer. Vi undviker allt som vi tycker är konventionellt och slätstruket och lägger extra stor vikt vid att bygga ett sortiment med hög designkvalitet och stora kombinationsmöjligheter.

På Bricmate arbetar vi ständigt med vårt miljötänk och att utveckla vårt miljöarbete. Vi innehar diplom enligt svensk miljöbas. Kraven är strikta och bygger på att vi ständigt förbättrar vår miljöprestanda. Vi är med i Sunda hus och Basta. Vi erbjuder även produkter som är Green Leaf certifierade.