Processfilter Sweden AB > Brikett-pelletsmaskin

Brikett-pelletsmaskin

Brikettmaskin i grundutförande från Processfilter Sweden AB. Kan förses med hjul för för enkel flyttning och anpassat styrsystem för den typ av process man har.


Briketter är ett komprimerat och förädlat träbränsle. Råvaran kommer vanligtvis från såg-, kutterspån och annat snickeriavfall. Efter sönderdelning och torkning till en fukthalt på ca 10 %, pressas råvaran samman under högt tryck. Trädets eget lignin fungerar som bindemedel i processen. Den färdiga produkten, briketter är 50-75 mm. Briketterna transporteras till kunden i lösvikt, container eller säck - allt efter kundens önskemål.

Läs mer om Brikett-pelletsmaskin på företagets hemsida

Processfilter Sweden AB
Hemsida: www.processfilter.se

Processfilter Sweden AB

Processfilter Sweden AB utför leverans och byggnation av anläggningar för stoftavskiljning, ventilation, fläktar, vacuumanläggningar och industrifilter samt filteranalyser, miljömätningar och service mm.

Vi ger människor över hela världen en renare industrimiljö, fri från luftföroreningar.

Med utgångspunkt från våra kunders behov att optimera hanteringen av stoft och rökgaser från olika processer levererar vi driftsäkra och lönsamma lösningar med minsta möjliga underhåll. Vår processventilation ska dessutom kunna bidra till att förbättra kundernas produktionslinjer och vid behov återvinna materialen.

Med våra egna produkter under varumärket Processfilter Sweden och våra samarbetspartners produkter står vi för över tusentals installationer inom processventilation över hela världen. Samarbetet vi har med våra leverantörer och uppdragsgivare är unikt, tillsammans kan vi förutom att utveckla och leverera nyckelfärdiga industrifilteranläggningar även modifiera kundens redan befintliga anläggningar vid behov.

Huvudparten av våra anläggningar tillverkas i Sverige och våra styrsystem ritas, programmeras och byggs i egen regi.

Filter, Fläktar, Stoftfilter, Industrifilter, Rökgasfilter, Processfilter,