ViaCon AB > Broar

Broar

ViaCon AB är tillverkare av broar. En rörbro av korrugerad stål är en konstruktion där samverkan mellan korrugering, rör och mark ger bron dess bärförmåga.


Säkerheten är kanske det första vi tänker på. En bro måste klara den belastningen den är avsedd för. Med god marginal. Estetisk utformning, kostnad och livslängd är andra faktorer som påverkar vilken teknik som väljs när en bro byggs. En konstruktion är rörbron. Utvecklingen av rörbroar är ett förhållandevis nytt kapitel i brobyggandets historia.

Läs mer om Broar på företagets hemsida

ViaCon AB
Hemsida: www.viacon.se

ViaCon AB

ViaCon AB är din partner inom Mark, Väg och Vatten. ViaCon är en rikstäckande leverantör av Rörbroar, Vägtrummor, Geosynteter,
VA-produkter samt produkter för park & miljö. Med egen produktion och stor lagerhållning har vi förtroendet att
dagligen leverera till våra kunder över hela landet.

Vår målsättning är att fortsätta vidarutveckla våra produkter ännu mer. För att kunna göra det lyssnar vi på våra kunder och har ett tätt samarbete med leverantörer och myndigheter.

Förutom att leverera de produkter du behöver kan ViaCon bistå med projektering - dimensionering, upprättande av ritningar och andra handlingar - eller utföra hela anläggningsprojektet.


Avloppsanläggningar, Dräneringsrör, Erosionsmattor, Geomembran, Geosynteter, Geotextilier, Grundvattenskydd, Jordarmering, Markbrunnar, Markisolering, Markvegetation, Plastdräneringsrör, Plastvägtrummor, Plåtvägtrummor, repmuffar, Ytavvattning, Ytvattenrännor, Vattenväxter, Vägtrummor,