Sapa > Brofarbanor

Brofarbanor

Sapa är tillverkare av typgodkända brofarbanor uppbyggda av strängpressade aluminiumprofiler som enkelt monteras på de bärande balkarna.

Sapa Brofarbanor är uppbyggda av strängpressade aluminiumprofiler som monteras direkt mot huvudbalkar eller sekundärbalkar.

Brofarbanesystemen är lämpliga för nybyggnader, ombyggnader och reparationer. System 50 är avsett för överbyggnad med balkavstånd upp till 850 mm, t.ex. vid utbyte av träfarbana. System 100 kan användas vid balkavstånd upp till 2600 mm, t.ex. vid ersättning av eller i stället för betongbana.

Sapa Brofarbanesystem har en mycket låg egenvikt, 42 kg/m2 för System 50 och 60 kg/m2 för System 100. Systemen är snabbmonterade vilket ger korta byggtider och korta avstängningstider.

Tre olika metoder kan tillämpas vid utnyttjande av Sapa Brofarbanesystem:

• Platsmontage
• Prefabricerade sektioner
• Prefabricerad bro

Läs mer om Brofarbanor på företagets hemsida

Sapa
Hemsida: www.sapa.se

Sapa

Sapa utvecklar, testar, marknadsför och lagerhåller aluminiumprofiler för fönster, dörrar, skjutdörrar, fasader, BIPV, solskydd, glastak, golv, brofarbanor, flak, lämmar, trappor och räcken.

Sapa svarar för systemens tekniska utformning och kvalitet, för tester och godkännande. Samt för att tillverkaren får underlag och förutsättningar för sin produktion.

Sluttillverkning, efter deras anvisningar och arbetsbeskrivningar, sker i nära samarbete med specialistföretag som fasadproducenter och lastbilspåbyggare. Fristående tillverkare för Sapa Byggsystem svarar för att produkterna (dörrar, fönster osv.) får den kvalitet och finish som krävs.