Marcon Teknik AB > Broinspektioner

Broinspektioner

Marcon Teknik AB i Ängelholm utför broinspektioner. Broinspektioner en företagets specialkompetenser.

Syftet med broinspektioner är att klargöra broarnas fysiska och funktionella tillstånd samt att ge underlag för planering och genomförande av åtgärder.
Vår personal har genomgått särskild utbildning i vägverkets regi.

Ett antal olika inspektionstyper förekommer:
Fortlöpande inspektion
Översiktlig inspektion
Allmän inspektion
Huvudinspektion

Läs mer om Broinspektioner på företagets hemsida

Marcon Teknik AB
Hemsida: www.marcon.se

Marcon Teknik AB

MarCon Teknik AB inriktar verksamheten på bl.a.: statusbedömning, sjömätningar, kontroller, undersökningar och projektering kring faciliteter i anslutning till vatten.

Vi har bl a sedan början av 1980-talet i nära samarbete med olika hamnförvaltningar, kommuner, kraftbolag samt övriga förvaltande företag, medverkat vid statusbedömning och projektering av olika anläggningar. Vi har genom detta skaffat oss ett omfångsrikt know-how kring en stor mängd konstruktioner.

Via våra etableringar i Stockholm, Malmö, Ängelholm och Sölvesborg kan vi ge våra kunder snabba etableringar och uppnå optimala resultat.