U-Form AB > Brunnsfixtur

Brunnsfixtur

Brunnsfixtur från U-Form AB är ett oöverträffat hjälpmedel vid fastgjutning av golvbrunnar.


En specialtillverkad fixtur av formstabil plast som enkelt spikas fast i bjälklaget, vilket utesluter att fixturen flyter upp vid gjutningen.

Hål finns upptagna i sidorna vilket gör att betongen flyter in i fixturen och ger en i det närmaste homogen betongförbindning. Ursparningar i nederkant gör att fixturen kan ställas över armeringen som löper fritt.

• Spar en halvtimme
• Inställbara höjder om 15 mm
• Ger säker förankring
• Brunnssil automatiskt i våg
• Betalar sig genom att förhindra felkostnader

Läs mer om Brunnsfixtur på företagets hemsida

U-Form AB
Hemsida: www.u-form.se

U-Form AB

U-Form AB är en leverantör av bla täckbrickor, rörgenomföringar, rörstödsböjar, rörinklädnader, ursparningsformar, produkter för golvvärme, mm.

U-Form AB är specialisten på genomföring och fixering av ledningssystem i byggnader för både nyproduktion och ombyggnad.

Vår företagsidé är att ta fram och tillhandahålla nya metoder och produkter som underlättar inom byggnation och installation.
Målet är att våra metoder skall

• spara arbetstid
• ge bättre arbetsmiljö
• underlätta samarbetet på bygget
• medge utbyten av en rörinstallation samt
• förebygga skador, ex vattenskador.

Vi har en flexibel tillverkning och försöker när det är möjligt att anpassa oss efter den enskilda kundens behov.

Vi arbetar kontinuerligt med att ta fram nya metoder och hjälpmedel för att underlätta installationer i byggnader alltsedan 1989.

Vi riktar oss till proffsen i bygg och installationsbranschen.

Hör av dig om du vill ha lösning på ett problem ,vi kanske kan hjälpa till.