Järn i Offentlig Miljö JOM AB > Brunnstäckning 5-öring

Brunnstäckning 5-öring

JOM AB är leverantör av brunnstäckning 5-öring. Brunnstäckning 5-öring är ett A 6 lock för nedstigningsbrunn.

Läggs i ring för A 6 lock dock ej teleskoptyp.

Läs mer om Brunnstäckning 5-öring på företagets hemsida

Järn i Offentlig Miljö JOM AB
Hemsida: www.jom.se

Järn i Offentlig Miljö JOM AB

Välkommen till JOM!

JOM står för traditioner och nytänkande i offentliga miljöer! Vår affärsidé är att reproducera, utveckla och marknadsföra högkvalitativa gjutjärns- och smidesprodukter för skydd, utsmyckning och funktion i offentliga miljöer.

Produkter inom bland annat följande områden: Belysningsstolpar, Betonglådor, Gjutjärnsgaller, Stamskydd, Papperskorgar, Pollare.