Ahås Vassröjning & Sjögrävning AB > Bryggor

Bryggor

Ahås Vassröjning och Sjögrävning AB har genomfört många byggen av bryggor, både stora och små.


Utöver att bygga bryggor säljer vi flytbryggor och bryggtillbehör.

Läs mer om Bryggor på företagets hemsida

Ahås Vassröjning & Sjögrävning AB
Hemsida: www.ahas.se

Ahås Vassröjning & Sjögrävning AB

AHÅS arbetar med vassröjning, muddring, bryggor, pålning och dykdalber. Vårt senaste tillskott i raden av tjänster är Big Float.

Vår kundkrets består bland annat av Karlstad kommun, Kristinehamn kommun, Grums kommun, Motala kommun, Lidköping kommun, Oskarhman kommun, Melleruds kommun, Länsstyrelsen i Värmland, Länsstyrelsen i Örebro, Skanska, NCC, Banverket, Bohuslän museum, Värmlands museum, ornitologiska föreningar, fiskvårdsföreningar, privatpersoner och företag .

Har du några frågor är du välkommen att kontakta oss!