Gunnar Prefab AB > Bullerplank

Bullerplank

Gunnar Prefab AB tillverkar bullerplank av betong med varierande ytstruktur i kombination med träplank.


Monteringen sker för både betong och träplank i vår klämsockel av betong. Lätt att montera utan att göra för stora ingrepp i berörd mark.

Kortfattad beskrivning:

* Skärmväggarna tillverkas i massiv grå alternativt rödfärgad betong.
* Fundamentet som tillhör skärmväggen är utrustad med ställskruvar för höjdjustering samt två stycken infästningsbultar för fixering av skärmväggen.
* Väggarnas ytstruktur kan varieras.
* Placeringen är flexibel och utan markförankring.

Läs mer om Bullerplank på företagets hemsida

Gunnar Prefab AB
Hemsida: www.gunnarprefab.se

Gunnar Prefab AB

Gunnar Prefab är tillverkare av prefabelement i betong som används till bl a vägräcken, betongblock, murar och stödmurar samt andra typer av betongelement till infrastrukturen.

Vi framställer GPLINK mittbarriärer och prefab för bostads- och industribyggnader för dagens och framtidens samhälle.

Bland våra produkter finns betongpålar, betongblock, stödmurar, prefabricerade grunder, vägräcken, perrongelement, staket och mastfundament. Allt i betong.