PEAB Sverige AB > Bygg

Bygg

Inom bygg arbetar vi med helheten inom bostad, husbyggnad, byggservice och projektutveckling.

Med gedigen kunskap och stor geografisk spridning kan vi kombinera den stora koncernens styrka med det lokala företagets möjligheter till flexibla lösningar.

Peab är ett av de största bygg- och anläggningsföretagen i Sverige och vi bygger även i Norge och Finland. I alla våra projekt värnar vi om att arbeta i nära samverkan med dig som kund. Ju tidigare i projektet desto bättre! Tillsammans vill vi också aktivt verka för ett energieffektivt byggande, resurseffektivt materialutnyttjande och hållbara produktval.

Läs mer om Bygg på företagets hemsida

PEAB Sverige AB
Hemsida: www.peab.se

PEAB Sverige AB

Peab är ett av Nordens ledande bygg- och anläggningsföretag med 14.000 anställda och en omsättning uppgående till cirka 45 miljarder kronor. Koncernens dotterföretag har strategiskt placerade kontor i Sverige, Norge och Finland.