IKEM Innovations- och kemiindustrierna i Sverige > Bygg säkert med cellplast

Bygg säkert med cellplast

Isolering av cellplast sparar energi. Cellplast eller EPS används som isolering av grund, väggar och tak inom byggbranschen.


Ett högaktuellt exempel är den globala uppvärmningen. Det är det allvarligaste problemet vi människor har just nu och det hänger nära samman med vår förmåga att hitta nya energilösningar. Och vare sig lösningarna heter solceller, vätgas som används i bränsleceller, eller fusionsreaktorer som behöver extremt tåliga väggar, så är kemisk kunskap viktig.

Läs mer om Bygg säkert med cellplast på företagets hemsida

IKEM Innovations- och kemiindustrierna i Sverige
Hemsida: www.ikem.se

IKEM Innovations- och kemiindustrierna i Sverige

Plast- & Kemiföretagen är branschorganisation för plastföretagen och kemiföretagen, Miljöfrågor, Kemiinformation, Isolering, Plastinformation, Cellplast

Plast- & Kemiföretagen företräder medlemmarna i kontakt med myndigheter, departement och politiker. Vi är remissinstans och opinionsbildare. Vi arbetar aktivt med information till medlemmar, myndigheter och utredningar. Vi ger också medlemsföretagen konkret service.

Våra medlemmar och deras produkter är viktiga för möjligheterna att uppnå hållbar utveckling och effektivare resursutnyttjande.