Skanska Sverige AB > Byggentreprenader

Byggentreprenader

Oberoende vilket behov du har kan vi på Skanska hjälpa dig att bygga. Vår ambition är att alltid göra byggprocessen så enkel som möjligt för dig som kund.


Vi tror på ett prestigelöst samarbete som integrerar miljö, kvalitet och ömsesidig lönsamhet i varje projekt.

Våra kunder väljer oss därför att vi är en partner som:

* blir färdig i tid
* levererar väl fungerande produkter
* arbetar aktivt för att hålla kostnaderna nere
* håller ihop och styr projekt med många inblandade aktörer
* skapar kreativa lösningar på komplexa problem

Vi engagerar oss extra mycket i frågor som energieffektivisering och inneklimat. Genom att vara delaktiga i ett tidigt skede kan vi med vår samlade kunskap föreslå en helhetslösning med genomtänkt klimat- och energiprofil. Vi har spetskompetens som är nödvändig för att skapa och optimera ett bra inneklimat.

Vi har också lång erfarenhet kring konservering och restaurering. Vi kan hjälpa dig att skadeinventera, upprätta åtgärdsprogram och vårdplaner eller utföra kontroll och besiktningar.

Läs mer om Byggentreprenader på företagets hemsida

Skanska Sverige AB
Hemsida: www.skanska.se

Skanska Sverige AB

Skanska är ett internationellt ledande företag inom projektutveckling och byggrelaterade tjänster. Sverige är en av nio hemmamarknader där vi är verksamma.

Här utvecklar, bygger och underhåller vi den fysiska miljön för människor att bo, resa och arbeta i men också skolor, sjukhus, vägar, industrier, kommersiella lokaler och broar. Vi bygger välfärd varje dag och allt vi gör kan du ta på och se.