Strabag Sverige AB > Byggentreprenader

Byggentreprenader

NIMAB Entreprenad AB, som är en del av Strabag gruppen, erbjuder byggrelaterade tjänster i södra Sverige, företrädesvis större husbyggnadsentreprenader.

Läs mer om Byggentreprenader på företagets hemsida

Strabag Sverige AB
Hemsida: www.strabag.se

Strabag Sverige AB

Utgående från kärnmarknaderna Österrike och Tyskland har STRABAG utvecklats till en av de ledande europeiska byggkoncernerna. I Sverige sysselsätter koncernen för närvarande cirka 800 medarbetare och representeras av många filialer i södra och mellersta Sverige. Genom lokalt know-how kombinerat med en stor koncerns internationella erfarenhet erbjuder STRABAG lösningar som går utöver det vanliga – från projektmanagement och byggnation till drift och underhåll.