Gar-Bo Försäkring AB > Byggfel

Byggfel

Byggfelsförsäkring från GAR-BO Försäkring AB. Försäkringen skyddar ägaren mot väsentliga skador som kan uppstå och som inte täcks av entreprenörens felansvar eller av någon annan försäkring.


Alla som bygger bostadshus är skyldiga enligt lag att teckna en byggfelsförsäkring. Försäkringen skyddar ägaren mot väsentliga skador som kan uppstå och som inte täcks av entreprenörens felansvar eller av någon annan försäkring. Den gäller i tio år från slutbesiktningen och har alltid en självrisk kopplad till den aktuella skadehändelsen.

Försäkringen gäller även om fastigheten byter ägare. Omfattningen framgår av försäkringsvillkoren.

Läs mer om Byggfel på företagets hemsida

Gar-Bo Försäkring AB
Hemsida: www.gar-bo.se

Gar-Bo Försäkring AB

GAR-BO FÖRSÄKRING AB:s verksamhet utfärdar bla färdigställandeförsäkring, byggfelsförsäkring, insatsgarant, förskottsgaranti samt tar emot skadeanmälan för större bostadsprojekt.

Det är oftast leverantören eller entreprenören som tecknar försäkringarna. Köparen eller beställaren är förmånstagare och mottagare av försäkringsbrevet. Tillsammans med moderbolaget kan vi erbjuda bostadsproducenter ett komplett paket av försäkringar och garantier när de ska bygga bostäder i alla upplåtelseformer.