Eniva AB > Byggisolering

Byggisolering

Eniva Isolerproffs AB utför byggisolering. Isoleringsteamet kommer till bygget, gör sitt jobb utan att störa andra byggmoment och är borta innan du vet ordet av.

Isolering med lösull är effektivt, snabbt och utan skärandet, flyttandet och spillhanteringen från skivisolering.

Det är vanligt att man hittar värmeläckage i många fastigheters vinklade, trånga och djupa utrymmen. Dessa utrymmen innehåller ofta ledningar, rör, ventilationskanaler eller andra tekniska installationer och saknar eller har för lite isolering. Här kan man också hitta otäta skarvar eller fickor i den befintliga isoleringen. Detta är lätt åtgärdat genom isolering med lösull som sprutas in och effektivt tätar skarvar, runt installationer, täcker ledningar, vinklar och vrår. För att underlätta tillgängligheten inför och efter isoleringen bygger vi även gångbryggor och sarger där det behövs.

Läs mer om Byggisolering på företagets hemsida

Eniva AB
Hemsida: www.isolerproffs.se

Eniva AB

Eniva Isolerproffs AB arbetar med isoleringsarbeten. Eniva Isolerproffs AB utför tilläggsisolering, byggisolering, polyuretanisolering, kondensisolering, termografering, vacuumsugning med mera. Företaget arbetar med isoleringsmaterial, ekofiber, dragtätning, lösullsisolering, lösull och uthyrning av sprutmaskin med mera i Stockholm och Mälardalen med omnejd.