Paroc AB > Byggisolering

Byggisolering

Paroc AB är leverantör av byggisolering med ett brett utbud av energieffektiva lösningar för all byggisolering av ytterväggar, tak, golv och källare samt i bjälklag och mellanväggar.

Isolering har till uppgift att göra våra byggnader till hållbara, bekväma, säkra och sunda bostads- och arbetsmiljöer.

Kontakta Paroc AB när ni är ute efter en leverantör av byggisolering.

Läs mer om Byggisolering på företagets hemsida

Paroc AB
Hemsida: www.paroc.se

Paroc AB

Paroc är den ledande tillverkaren av energieffektiva isoleringslösningar i Östersjöområdet. Hörnstenarna för vår verksamhet är kund- och marknadsorientering, kontinuerlig innovation, lönsam tillväxt och hållbar utveckling.

Parocs produkter består av byggnadsisolering, teknisk isolering, fartygsisolering och akustikprodukter.

Produkterna tillverkas i Finland, Sverige, Litauen och Polen samt från år 2013 även i Ryssland. Paroc har försäljnings- och representationskontor i 14 länder i Europa. Paroc Group ägs av ett antal banker och andra institutionella investerare samt av Paroc-anställda som minoritetsägare. År 2012 uppgick vår omsättning till 430 miljoner euro och antalet anställda var i genomsnitt 2 019.