Is-Tak AB > Byggnadsställningar

Byggnadsställningar

Is-Tak AB bygger säkra och moderna byggnadsställningar i Vänersborg, Trollhättan och Uddevalla med omnejd.


Som fastighetägare ansvarar du för säkerheten när arbeten utförs på din fastighet. Det är du som fastighetsägare, inte arbetaren eller entreprenören som har det yttersta ansvaret.

Som arbetgivare ansvarar du för dina anställdas säkerhet.

Vi bygger säkra och moderna byggnadsställningar för fastighetsägare och företag som föredrar trygga och bekväma arbetsplatser.

Läs mer om Byggnadsställningar på företagets hemsida

Is-Tak AB
Hemsida: www.is-tak.se

Is-Tak AB

Is-Tak AB är entreprenadsfirma som främst utför takarbete, läggning av tätskikt, takisolering och övrig takentreprenad i Vänersborg, Trollhättan, Uddevalla, Mellerud och Grästorp.

Företaget utför omläggning samt nyläggning av yttertak på nästan alla förekommande takkonstruktioner. Vi erbjuder även tilläggsisolering vid omläggning av tätskikt. Ansluten till tätskiktsgarantier. Våra arbeten utföres med upp till 10 års garanti, täckande material, arbete och eventuella följdskador, återförsäkrat i försäkringsbolag.

Våra huvudområden är takläggning med papp, duk, tegel och plåt men även montering av hängrännor och takskydd t.ex. Snöräcken och gångbryggor.

Is-Tak AB grundades av Hermann Thorleifsson 2003. Företaget har sedan starten vuxit sig starkt i Vänersborg-Trollhättan området och har nu 7 anställda. Genom åren har investeringar i maskiner, ställningar och övriga hjälpmedel haft största prioritet. Bilparken består av två fullutrustade servicebilar, en lastbil, en kranbil samt mobilkran och två truckar. Vi har även våra egna ställningar som uppgår till hundratals kvm. ställningsyta.