Skanska Sverige AB > Byggservice

Byggservice

Vårt byggservicekoncept bygger på närhet, snabbhet och tillgänglighet för dig som kund. Vi utför såväl enstaka uppdrag som uppdrag på årsavtal.


De flesta jobb innebär ofta störningar, oavsett det handlar om ett flerbostadshus eller näringslokal. Vi gör allt vi kan för att ta hänsyn till dina och omgivningens behov. Våra hantverkare är vana att arbeta i miljöer där verksamheten samtidigt pågår som vanligt. Självkart ser vi också till att det är städat och snyggt efter oss, så att allt kan återgå till det normala när vi lämnar arbetsplatsen.

Vi har ett nära samarbete med dig och du vet alltid vem din lokala kontaktperson är. Vi jobbar lokalt och finns på ca 50 orter i Sverige. Från Västerbotten till Skåne.

Ett utmärkt sätt att ta reda på om vi håller måttet är att testa oss. Vår definition av kvalitet är när du kommer tillbaka och anlitar oss igen. Det är det bästa betyg vi kan få. Vi lovar att du blir nöjd!

Läs mer om Byggservice på företagets hemsida

Skanska Sverige AB
Hemsida: www.skanska.se

Skanska Sverige AB

Skanska är ett internationellt ledande företag inom projektutveckling och byggrelaterade tjänster. Sverige är en av nio hemmamarknader där vi är verksamma.

Här utvecklar, bygger och underhåller vi den fysiska miljön för människor att bo, resa och arbeta i men också skolor, sjukhus, vägar, industrier, kommersiella lokaler och broar. Vi bygger välfärd varje dag och allt vi gör kan du ta på och se.