Strabag Sverige AB > Byggservice

Byggservice

Affärsenhet Byggservice- Support, som blev eget bolag i NIMAB koncernen 2008, erbjuder byggservice, underhåll och mindre uppdrag i närområdet.


Vi specialiserar oss på ombyggnader, tillbyggnader och underhåll av objekt där ordinarie verksamhet kan pågå, utan att störas av det arbete vi utför.

Läs mer om Byggservice på företagets hemsida

Strabag Sverige AB
Hemsida: www.strabag.se

Strabag Sverige AB

Utgående från kärnmarknaderna Österrike och Tyskland har STRABAG utvecklats till en av de ledande europeiska byggkoncernerna. I Sverige sysselsätter koncernen för närvarande cirka 800 medarbetare och representeras av många filialer i södra och mellersta Sverige. Genom lokalt know-how kombinerat med en stor koncerns internationella erfarenhet erbjuder STRABAG lösningar som går utöver det vanliga – från projektmanagement och byggnation till drift och underhåll.