C3C Engineering AB > C3C Blocksystem™

C3C Blocksystem™

C3C Engineering AB är leverantör av planlager, stödmurar, invallningar, bullerskydd mm.

C3C Blocksystem™ är massiva betongblock, som enkelt byggs ihop som "lego" - ingen gjutning eller fogning behövs.

C3C Blocksystem™ utvecklas kontinuerligt i samråd med våra samarbetspartners och kunder.

Standardstorlekar
Bredd: 800 mm Höjd: 800 mm Längd: 1600 mm Vikt: 2,4 ton + passblock (längd 400, 800 och 1200 mm).

Bredd: 600 mm Höjd: 600 mm Längd: 1800 mm Vikt: 1,5 ton + passblock (längd 300, 600 och 1200 mm).

Övriga typer av block som ingår i C3C Blocksystem™
...är t.ex. fundamentsblock, konledsblock (för vinklar från 90 -270 °) Block för vertikal förespänning för överbyggander, staketblock, isolerade block, block med gaffelursparingar, protectblock för robusta mastskydd mm.

Användningsområden
Permanenta eller tillfälliga lösningar för att lagra och avskilja material som t ex sand, flis, metallskrot, kompost, ensilage, vägsalt mm. Även för buller, erosion och brandskydd. Invallningar av olja och kemikalietankar kompletteras med lining.

Läs mer om C3C Blocksystem™ på företagets hemsida

C3C Engineering AB
Hemsida: https://c3c.se/

C3C Engineering AB

C3C Engineering - kreativt byggindustribolag som genom erfarenhet, nytänkande och engagemang utför projekt med främst prefabricerade betongprodukter och stort fokus på miljöteknik. Våra kunder finns bland annat inom återvinningsbolag, infrastrukturprojekt, industrier, VA-projekt, byggentreprenörer och kommuner.

Vi har tre primära produktgrupper:
C3C Blocksystem för stödmurar, planlager, materialfickor, lagerhallar, samhällsskydd, bullermurar mm. Vårt blocksystem byggs enkelt ihop likt lego till flexibla, robusta, kostnadseffektiva och flyttbara lagerlösningar.

C3C Tanksystem erbjuder bassänger och silor för lagring och rening och biogasproduktion. Robusta och säkra byggsystem med lång livslängd som kräver minimalt med underhåll. Hög betongkvalitet med tillverkning inomhus under kontrollerade former enligt EN-206 Hos oss får du hjälp med exempelvis flissilor, rötkammare, sprinklerbassänger, luftningsbassänger, slamsilor, utjämningsmagasin, sedimenteringsbassänger samt kompletterande produkter och bottenplattor.

C3C Brosystem, Flexi Arch, ett patenterat,modulärt och prefabricerat bro-och tunnelsystem för korsningar och över väg, järnväg och vattendrag.

Genom vårt unika nätverk av samarbetspartners runt om i Norden kan vi inom samtliga produktgrupper erbjuda innovativa och kostnadseffektiva lösningar med snabba leveranser.


Välkommen att höra av dig till oss!