C3C Engineering AB > C3C Blocksystem™

C3C Blocksystem™

C3C Engineering AB är leverantör av planlager, stödmurar, invallningar, bullerskydd mm.

C3C Blocksystem™ är massiva betongblock, som enkelt byggs ihop som "lego" - ingen gjutning eller fogning behövs.

C3C Blocksystem™ utvecklas kontinuerligt i samråd med våra samarbetspartners och kunder.

Standardstorlekar
Bredd: 800 mm Höjd: 800 mm Längd: 1600 mm Vikt: 2,4 ton + passblock (längd 400, 800 och 1200 mm).

Bredd: 600 mm Höjd: 600 mm Längd: 1800 mm Vikt: 1,5 ton + passblock (längd 300, 600 och 1200 mm).

Övriga typer av block som ingår i C3C Blocksystem™
...är t.ex. fundamentsblock, konledsblock (för vinklar från 90 -270 °) Block för vertikal förespänning för överbyggander, staketblock, isolerade block, block med gaffelursparingar, protectblock för robusta mastskydd mm.

Användningsområden
Permanenta eller tillfälliga lösningar för att lagra och avskilja material som t ex sand, flis, metallskrot, kompost, ensilage, vägsalt mm. Även för buller, erosion och brandskydd. Invallningar av olja och kemikalietankar kompletteras med lining.

Läs mer om C3C Blocksystem™ på företagets hemsida

C3C Engineering AB
Hemsida: www.c3c.se

C3C Engineering AB

C3C Engineering är leverantörer av stödmurar och planlager för alla typer av industriell verksamhet. Våra massiva betongblock byggs enkelt ihop likt lego till flexibla, robusta och flyttbara lagerlösningar.

Vi är även leverantörer av bassänger och silor för lagring och rening och biogasproduktion. Hos oss får du hjälp med exempelvis flissilor, rötkammare, sprinklerbassänger, luftningsbassänger, slamsilor, utjämningsmagasin och planlager samt kompletterande produkter. Ett av Europas främsta bassängsystem gällande såväl goda referenser som kvalitet och kostnadseffektivitet.

Välkommen att höra av dig till oss!