C3C Engineering AB > C3C Brosystem™

C3C Brosystem™

C3C Egineering AB är leverantör av betongbroar.

C3C Brosystem™ består bland annat av stenvalvsbroar av typen FlexiArch. Ett modulärt och prefabricerat bro-och tunnelsystem där bågarna tillverkas med en spännvidd på 1 till 15 meter och en höjd på 4 meter. 20-30 meters spännbro är under utveckling. Systemet bygger på den klassiska stenvalvsprincipen. Lämpliga användningsområden kan vara planskilda korsningar, bro och tunnelbyggnader över väg, järnväg eller vatten, eller kulvert för avlopp och dagvatten där utrymmet är begränsat och måste dimensioneras för trafiklaster.

Den estetiska, vackra bron passar in i alla miljöer. Ytan på fundament och valv kan vara släta eller med dekorativ finish. Passar därför utmärkt in i omgivande miljö till exempel som ekodukt, cykel- och gångtunnel.

Läs mer om C3C Brosystem™ på företagets hemsida

C3C Engineering AB
Hemsida: www.c3c.se

C3C Engineering AB

C3C Engineering - innovativt byggindustribolag med stort fokus på miljöteknik. Vi har fyra primära produktgrupper:

C3C Blocksystem för stödmurar, planlager, materialfickor, lagerhallar mm. Vårt blocksystem byggs enkelt ihop likt lego till flexibla, robusta och flyttbara lagerlösningar.

C3C Tanksystem erbjuder bassänger och silor för lagring och rening och biogasproduktion. Robusta och säkra byggsystem med lång livslängd som kräver minimalt med underhåll. Hög betongkvalitet med tillverkning inomhus under kontrollerade former enligt EN-206 Hos oss får du hjälp med exempelvis flissilor, rötkammare, sprinklerbassänger, luftningsbassänger, slamsilor, utjämningsmagasin, sedeimenteringsbassänger samt kompletterande produkter.

C3C Stomsystem: Tyngre industristommar och prefabsystem - ofta i kombination med våra övriga produktgrupper. Betong är vårt basmaterial men vi kan mycket mer än så. Vi har byggt flera stora industrihallar i stål och vi är riktigt vassa på konstruktioner i limträ.

C3C Brosystem, Flexi Arch, ett patenterat,modulärt och prefabricerat bro-och tunnelsystem för korsningar och över väg, järnväg och vattendrag.

Genom vårt unika nätverk av samarbetspartners runt om i Norden kan vi inom samtliga produktgrupper erbjuda innovativa och kostnadseffektiva lösningar med snabba leveranser.


Välkommen att höra av dig till oss!