C3C Engineering AB > C3C Brosystem™

C3C Brosystem™

C3C Egineering AB är leverantör av betongbroar.

C3C Brosystem™ består bland annat av stenvalvsbroar av typen FlexiArch. Ett modulärt och prefabricerat bro-och tunnelsystem där bågarna tillverkas med en spännvidd på 1 till 15 meter och en höjd på 4 meter. 20-30 meters spännbro är under utveckling. Systemet bygger på den klassiska stenvalvsprincipen. Lämpliga användningsområden kan vara planskilda korsningar, bro och tunnelbyggnader över väg, järnväg eller vatten, eller kulvert för avlopp och dagvatten där utrymmet är begränsat och måste dimensioneras för trafiklaster.

Den estetiska, vackra bron passar in i alla miljöer. Ytan på fundament och valv kan vara släta eller med dekorativ finish. Passar därför utmärkt in i omgivande miljö till exempel som ekodukt, cykel- och gångtunnel.

Läs mer om C3C Brosystem™ på företagets hemsida

C3C Engineering AB
Hemsida: www.c3c.se

C3C Engineering AB

C3C Engineering är leverantörer av stödmurar och planlager för alla typer av industriell verksamhet. Våra massiva betongblock byggs enkelt ihop likt lego till flexibla, robusta och flyttbara lagerlösningar.

Vi är även leverantörer av bassänger och silor för lagring och rening och biogasproduktion. Hos oss får du hjälp med exempelvis flissilor, rötkammare, sprinklerbassänger, luftningsbassänger, slamsilor, utjämningsmagasin och planlager samt kompletterande produkter. Ett av Europas främsta bassängsystem gällande såväl goda referenser som kvalitet och kostnadseffektivitet.

Välkommen att höra av dig till oss!