C3C Engineering AB > C3C Brosystem™

C3C Brosystem™

C3C Egineering AB är leverantör av betongbroar.

C3C Brosystem™ består bland annat av stenvalvsbroar av typen FlexiArch. Ett modulärt och prefabricerat bro-och tunnelsystem där bågarna tillverkas med en spännvidd på 1 till 15 meter och en höjd på 4 meter. 20-30 meters spännbro är under utveckling. Systemet bygger på den klassiska stenvalvsprincipen. Lämpliga användningsområden kan vara planskilda korsningar, bro och tunnelbyggnader över väg, järnväg eller vatten, eller kulvert för avlopp och dagvatten där utrymmet är begränsat och måste dimensioneras för trafiklaster.

Den estetiska, vackra bron passar in i alla miljöer. Ytan på fundament och valv kan vara släta eller med dekorativ finish. Passar därför utmärkt in i omgivande miljö till exempel som ekodukt, cykel- och gångtunnel.

Läs mer om C3C Brosystem™ på företagets hemsida

C3C Engineering AB
Hemsida: https://c3c.se/

C3C Engineering AB

C3C Engineering - kreativt byggindustribolag som genom erfarenhet, nytänkande och engagemang utför projekt med främst prefabricerade betongprodukter och stort fokus på miljöteknik. Våra kunder finns bland annat inom återvinningsbolag, infrastrukturprojekt, industrier, VA-projekt, byggentreprenörer och kommuner.

Vi har tre primära produktgrupper:
C3C Blocksystem för stödmurar, planlager, materialfickor, lagerhallar, samhällsskydd, bullermurar mm. Vårt blocksystem byggs enkelt ihop likt lego till flexibla, robusta, kostnadseffektiva och flyttbara lagerlösningar.

C3C Tanksystem erbjuder bassänger och silor för lagring och rening och biogasproduktion. Robusta och säkra byggsystem med lång livslängd som kräver minimalt med underhåll. Hög betongkvalitet med tillverkning inomhus under kontrollerade former enligt EN-206 Hos oss får du hjälp med exempelvis flissilor, rötkammare, sprinklerbassänger, luftningsbassänger, slamsilor, utjämningsmagasin, sedimenteringsbassänger samt kompletterande produkter och bottenplattor.

C3C Brosystem, Flexi Arch, ett patenterat,modulärt och prefabricerat bro-och tunnelsystem för korsningar och över väg, järnväg och vattendrag.

Genom vårt unika nätverk av samarbetspartners runt om i Norden kan vi inom samtliga produktgrupper erbjuda innovativa och kostnadseffektiva lösningar med snabba leveranser.


Välkommen att höra av dig till oss!