C3C Engineering AB > C3C Tanksystem™

C3C Tanksystem™

C3C Egineering AB är leverantör av bassänger reservoarer och silor för lagring och rening, samt för biogasproduktion.

Cirkulära bassänger och silor
Utförs med kapacitet från ca 100 – 30 000 m3. Höjder på väggelement från 2-14 m. Diametrar från 5-70 m. Aqua-tanken är konstruerad för att vara fleibel och kunna anpassas för varje behov och för innehåll som t ex rent vatten, flis, biogas, slam och avloppsvatten för såväl industriella som kommunala anläggningar.

Bassängerna utförs med beständiga prefabricerade betongelement. Fogen mellan elementen består av patenterade tätningslister av EPDM-elastomer som är motståndskraftiga mot syror och ultraviolett strålning.

Tätningslisterna har elastiska egenskaper som kan ta de rörelser som uppkommer på grund av varierande tryck från full till tom tank och temperaturskillnader.

Första Aquatanken monterades 1986 och sedan dess har över 6 000 bassänger uppförts i Europa, framförallt i Tyskland, Danmark och England, med gott resultat för såväl beständighet, som underhålls- frihet och täthet.

Rektangulära bassänger
Från ca 20 – ca 30 000 m3. Höjder från ca 1 – ca 5 meter. Här finns stor flexibilitet. Varje bassäng anpassas för det specifika projektet.

Varje bassäng anpassas för det specifika projektet.

Vid leverans av bassänger från C3C ingår:
Konstruktion, produktion, transport och montage.™

Läs mer om C3C Tanksystem™ på företagets hemsida

C3C Engineering AB
Hemsida: https://c3c.se/

C3C Engineering AB

C3C Engineering - kreativt byggindustribolag som genom erfarenhet, nytänkande och engagemang utför projekt med främst prefabricerade betongprodukter och stort fokus på miljöteknik. Våra kunder finns bland annat inom återvinningsbolag, infrastrukturprojekt, industrier, VA-projekt, byggentreprenörer och kommuner.

Vi har tre primära produktgrupper:
C3C Blocksystem för stödmurar, planlager, materialfickor, lagerhallar, samhällsskydd, bullermurar mm. Vårt blocksystem byggs enkelt ihop likt lego till flexibla, robusta, kostnadseffektiva och flyttbara lagerlösningar.

C3C Tanksystem erbjuder bassänger och silor för lagring och rening och biogasproduktion. Robusta och säkra byggsystem med lång livslängd som kräver minimalt med underhåll. Hög betongkvalitet med tillverkning inomhus under kontrollerade former enligt EN-206 Hos oss får du hjälp med exempelvis flissilor, rötkammare, sprinklerbassänger, luftningsbassänger, slamsilor, utjämningsmagasin, sedimenteringsbassänger samt kompletterande produkter och bottenplattor.

C3C Brosystem, Flexi Arch, ett patenterat,modulärt och prefabricerat bro-och tunnelsystem för korsningar och över väg, järnväg och vattendrag.

Genom vårt unika nätverk av samarbetspartners runt om i Norden kan vi inom samtliga produktgrupper erbjuda innovativa och kostnadseffektiva lösningar med snabba leveranser.


Välkommen att höra av dig till oss!