C3C Engineering AB > C3C Tanksystem™

C3C Tanksystem™

C3C Egineering AB är leverantör av bassänger reservoarer och silor för lagring och rening, samt för biogasproduktion.

Cirkulära bassänger och silor
Utförs med kapacitet från ca 100 – 30 000 m3. Höjder på väggelement från 2-14 m. Diametrar från 5-70 m. Aqua-tanken är konstruerad för att vara fleibel och kunna anpassas för varje behov och för innehåll som t ex rent vatten, flis, biogas, slam och avloppsvatten för såväl industriella som kommunala anläggningar.

Bassängerna utförs med beständiga prefabricerade betongelement. Fogen mellan elementen består av patenterade tätningslister av EPDM-elastomer som är motståndskraftiga mot syror och ultraviolett strålning.

Tätningslisterna har elastiska egenskaper som kan ta de rörelser som uppkommer på grund av varierande tryck från full till tom tank och temperaturskillnader.

Första Aquatanken monterades 1986 och sedan dess har över 6 000 bassänger uppförts i Europa, framförallt i Tyskland, Danmark och England, med gott resultat för såväl beständighet, som underhålls- frihet och täthet.

Rektangulära bassänger
Från ca 20 – ca 30 000 m3. Höjder från ca 1 – ca 5 meter. Här finns stor flexibilitet. Varje bassäng anpassas för det specifika projektet.

Varje bassäng anpassas för det specifika projektet.

Vid leverans av bassänger från C3C ingår:
Konstruktion, produktion, transport och montage.™

Läs mer om C3C Tanksystem™ på företagets hemsida

C3C Engineering AB
Hemsida: www.c3c.se

C3C Engineering AB

C3C Engineering är leverantörer av stödmurar och planlager för alla typer av industriell verksamhet. Våra massiva betongblock byggs enkelt ihop likt lego till flexibla, robusta och flyttbara lagerlösningar.

Vi är även leverantörer av bassänger och silor för lagring och rening och biogasproduktion. Hos oss får du hjälp med exempelvis flissilor, rötkammare, sprinklerbassänger, luftningsbassänger, slamsilor, utjämningsmagasin och planlager samt kompletterande produkter. Ett av Europas främsta bassängsystem gällande såväl goda referenser som kvalitet och kostnadseffektivitet.

Välkommen att höra av dig till oss!