Cembrit AB > Cembrit Construction

Cembrit Construction

Cembrit AB är leverantör av byggskivor. Cembrit Construction är en stark och styv fibercementskiva van vid nordiskt klimat. Ett mineraliskt underlag för ”betongfärger”.

Cembrit Construction är en grå frostbeständig fibercementskiva som alltid bör målas av estetiska skäl.

Dessutom är skivorna robusta. Skivorna är också brandsäkra och P-märkta för användning i BR-1 byggnad även på träläkt.

Läs mer om Cembrit Construction på företagets hemsida

Cembrit AB
Hemsida: www.cembrit.se

Cembrit AB

Cembrit AB har försäljning olika typer av byggskivor i fibercement (fibercementskivor) och cementskivor: bl a vindskyddsskivor och fasadskivor. Våra robusta skivor är fuktbeständiga och mögelsäkra. Minerit® är vårt starkaste varumärke och vi är ledande i Sverige.

Våra lösningar tillfredställer höga funktionskrav inom områden som brand ljud, fukt och estetik.

Byggvaror, våtrum, badrum, mögel, mögelsäker, våtrumsskiva, fuktbeständigt, fasader, fasadbeklädnad, mellanväggar, innervägg, yttertak, yttervägg, brandisolering, brandskydd, vindskydd, bjälklag, bullerskärm, tunnlar, bullerplank, plintgrund, krypgrund, takfot, fasadrenovering, fasadsockel,