Transtrade Pro Sweden > Centraldammsugare för stora eller små kontor

Centraldammsugare för stora eller små kontor

Centraldammsugare för kontor. Transtrade har centraldammsugare som är tystare, effektivare och mera miljövänliga.


Världen förändras och idag kan människor i mycket högre utsträckning välja när de vill förlägga sin arbetstid.

I andra fall ställs krav som gör att människor sitter och arbetar även på kvällar.

Kvällsstädning är inte det enda tänkbara alternativet, också av kostnadsskäl. Krav på en bättre, störningsfri arbetsmiljö gör att de mjuka mattorna för storrumskontor kommit tillbaka. Ett effektivt och tystare system är att installera centraldammsug.

Läs mer om Centraldammsugare för stora eller små kontor på företagets hemsida

Transtrade Pro Sweden
Hemsida: http://www.lhprodukter.se/transtrade/

Transtrade Pro Sweden

Transtrade Pro AB / LH Produkter Mälardalen AB arbetar med installation och montage samt även projektering av centraldammsugaresystem för proffsbruk. Transtrade är en leverantör som tillhandahåller ett helhetskoncept när det gäller centraldammsugare och som omfattar alla steg i processen.

Våra huvudsakliga uppdrag gäller äldreboenden, skolor, kontor, lägenhetskomplex, hotell samt industri och laboratorier. I de flesta projekt har vi funnits med i hela byggprocessen, från projektering till färdig produkt, d.v.s installerade system i byggnaderna.

Transtrade Pro AB / LH Produkter Mälardalen AB tillhandahåller ett helhetskoncept som omfattar alla steg i processen. Från projektering i CAD, installation med utbildade montörer till service och underhåll. Transtrade Pro Sweden AB / LH Produkter Mälardalen AB kunder är såväl större som mindre byggbolag. Peab, NCC och Skanska för att nämna några. Andra exempel på kunder är kommuner och förvaltningsbolag, liksom teknikföretag som Bravida, YIT, NVS och EIAB.

Transtrade Pro AB har funnits sedan 1993 och är specialister på att utföra större centraldammsuganläggningar över hela Sverige. Idag är företaget klart marknadsledande på området. Transtrade Pro Sweden AB utgår alltid ifrån kundens specifika behov och väljer rätt kapacitet samt material för varje unikt projekt.