Cibes Lift AB > Cibes dörröppnare 1000

Cibes dörröppnare 1000

Vår egenutvecklade hissdörröppnare 1000 är framtagen för att passa ihop med våra dörrar.


CIBES-opener 1000

* Drivenhet för vänster- & högergående slagdörrar.
* Dörrbladsbredd max 1000mm.
* Dörrbladsvikt max 100kg.
* Svensktillverkad.
* Regelbar hastighet.
* Ställbar fördröjningstid för öppning.
* Ställbar fördröjningstid för öppning.
* Ställbar öppethållandetid.
* Låg vikt, små byggnadsmått.
* Vid öppning för hand övertar automatiken efter ca: 200 - 300mm öppning.

Läs mer om Cibes dörröppnare 1000 på företagets hemsida

Cibes Lift AB
Hemsida: www.cibeslift.com/sv

Cibes Lift AB

Cibes Lift AB Cibes Lift utvecklar och tillverkar lågfartshissar med en hög grad av kundvärde, innovation och erfarenhet.

Cibes Lift AB är Europas ledande tillverkare av skruvdrivna plattformshissar med schakt.

Vår affärsidé är att tillverka unika produkter inom området plattformshissar med utländska distributörer och svenska byggbolag som huvudmålgrupper.

Cibes Lift AB fokuserat på ett fåtal unika produkter och marknadsför dessa genom uppbyggnad av ett internationellt distributörsnät och via direktförsäljning i Sverige.

Vår huvudprodukt – Plattformshissen Cibes A 5000 är ett utmärkt alternativ till konventionella hissar för lägre lyfthöjder och hissen är certifierad enligt EU:s Maskin Direktiv 2006/42/EC.

Cibes Lift AB startade sin verksamhet i mitten på 80-talet. Huvudkontor, försäljning, tillverkning och service är placerat vid vår anläggning i Gävle.