EGP Industrigolv AB > Colfloor BS/ Flintkote

Colfloor BS/ Flintkote

Golvbeläggning för industrigolv ocm ger lång funktionstid. Colfloor BS/ Flintkote från EGP Industrigolv AB


Flintkote introducerades i Sverige i början av 1930-talet. Sedan dess har miljontals kvadratmeter industrigolvyta belagts med detta material. Många industrilokaler har haft Flintkotegolv i drift under 30-40 års tid, vilket givit en mycket låg investerings-kostnad/kvm. Golvmassan blandas och utlägges i kallt tillstånd och består av asfaltsemulsion, portlandcement och graderat stenmaterial. Underlaget är i allmänhet en något så när jämn betong och massan utlägges till en fogfri och slät yta normalt 10-12 mm tjock.

Det färdiga Flintkotegolvet blir slitstarkt, dammfritt och plastiskt. Egenskaper som inte bara passar bra för industrimiljö. Flintkotegolvet fungerar även utmärkt som t ex skjutbanegolv. Flintkote golvmassa är ej vådlig, brandfarlig och avger inga giftiga gaser.

Gamla slitna och ojämna Flintkotegolv renoveras med EGP-Multi alt EGP-Multi Kulör. Golvrenoveringar med epoxi eller andra härdplastbeläggningar rekommenderas ej, dessa material gör oftast mer skada än nytta då de ej har samma egenskaper som Flintkotegolvet.

Läs mer om Colfloor BS/ Flintkote på företagets hemsida

EGP Industrigolv AB
Hemsida: www.egp-industrigolv.se

EGP Industrigolv AB

EGP Industrigolv AB är och tillverkare och leverantör av miljöriktiga golvprodukter såsom t ex golvbeläggningar för industrigolv samt utför golvrenoveringar som renovering av betonggolv och renovering av asfaltgolv.

Vi har egen rikstäckande entreprenadverksamhet och kan utföra såväl mindre golvjusteringar som hela golvrenoveringar. Även försäljning av golvmaterial och verktyg.

Bra industrigolv skall klara tuff trucktrafik, vara slätt, fogfritt, lättstädat, ej belasta miljön eller skada vår hälsa samt se trevligt ut i största allmänhet. Efter drygt 60 års erfarenhet med industrigolv som specialitet har vi den rätta lösningen för golven.

Vårt specialområde är renovering och underhåll av asfaltsbelagda golv där vi kan erbjuda såväl effektiva som lönsamma helhetslösningar.

Industri golv, Butiksgolv, Golv butik, Golvbeläggning, Miljövänliga golv, Fogfria golv, Plastgolv, Renovera industrigolv, Industrigolv renovering, Asfaltgolv renovering, Renovera asfaltgolv, Färg för betonggolv, Golvfärg asfalt, Golvfärg betonggolv, Betong golv, Golv renovering, Akrylgolv, Betongmålning, Cementgolv, Epoxigolv, Massagolv, Polyurethangolv, Slitytegolv, Golvspackel, Underhållslackning, Verkstadsgolv, Övergolv, Flintkotegolv, Golv för truckar, Golvlagning, Laga golv, Golvreparationer, Reparera golv, Golvunderhåll, Golvsystem, Golvläggning, Golvmålning, Golvavjämning, Golvfogar, Epoxibeläggningar, Epoximålning, Dammbindning, Asfaltbeläggning, Naturasfaltplattor, Asfaltplattor.