Byggelit Sverige AB > Compactfloor

Compactfloor

Byggelit AB är tillverkare av undergolv. Compactfloor är ett undergolv med goda ljudegenskaper från Byggelit AB.


Compactfloor har samma geniala profil som Contifloor vilket innebär snabbt montage och lite materialspill. Compactfloors format gör det lätthanterligt trots sin tjocklek.

Efter utvecklingsarbete och ett flertal ljudtester på olika träbjälklag, där vår golvskiva Compactfloor ingår i konstruktionen, har det visat sig att några av bjälklagskonstruktionerna t o m klarade ljudklass A enligt de senaste kraven i BBR-1999. Skivan är dessutom typgodkänd för löpande montering, med ett regelavstånd upp till max 800 mm c/c. Allt detta innebär att Byggelit Compactfloor kan erbjuda byggbranschen ett alternativ med många konkurrensfördelar!

Byggelit arbetar långsiktigt och kundmedvetet. Våra spånskivor utvecklas och förädlas kontinuerligt och det nya golvet är ett bra exempel på detta.

Läs mer om Compactfloor på företagets hemsida

Byggelit Sverige AB
Hemsida: www.byggelit.se

Byggelit Sverige AB

Byggelit AB är tillverkare av bl a spånskivor och träfiberskivor såsom takskivor, väggskivor, golvskivor och ljudgolv. Dessa säljs till byggmaterialhandel och möbelindustri. Vår årsproduktion är ca 70 000 m3 produktionsanläggningen finns i Lit i Jämtland.

C:a 15 % av vår försäljning går på export främst till de övriga nordiska länderna.

Vi har lång och gedigen erfarenhet av spånskiveproduktion. Företaget grundades i Lit 1965 av Sven O Persson.

Kundens behov är drivkraft i vårt arbete. Vår målsättning är att arbeta nära våra kunder och utveckla gynnsamma samarbeten som ger ömsesidig utdelning i form av lönsamhet och kunskap. Vi arbetar med miljö- och kvalitetsfrågor både vad det gäller våra produkter men också i vår arbetsmiljö och med vår personal.

Vi är certifierade med nordiska miljömärket Svanen.


Golv, Vägg, Tak, Inredning, Regelgolv, Undergolv, Akustikgolv, Hyllplan, Stegljudsisolering, Värmegolv, Träskivor, Spånskiva, Väggskiva, Takskiva, Golvskiva, Spånskiva, Träfiberskiva, Innertaksskivor, Innertaksskiva, Undertaksskivor, Undertaksskiva, Golvsystem