Scancord AB > Containernät, lastnät & täckvävar

Containernät, lastnät & täckvävar

ScanCord erbjuder ett brett sortiment av containernät, lastnät & täckvävar som passar just era behov.

Typ, storlek, form och vikt på lasten, det avsedda användningssättet, transportmiljön och lastens beskaffenhet påverkar valet av lastsäkring.

"Last får inte medföras på eller i ett fordon på sådant sätt att den kan utgöra fara för person, orsaka skador på egendom, släpa efter eller falla av fordonet, orsaka störande dammbildning eller liknande, försvåra körningen av fordonet eller framkalla onödigt buller. Lasten skall vara fastgjord om det krävs med hänsyn till lastutrymmets eller lastens beskaffenhet. Om det behövs skall lasten vara övertäckt.” - Trafikförordningen (1998:1276)

Detta innebär att containrar måste vara övertäckt med containernät, containerväv eller motsvarande under transporter då det finns last i containern. Övertäckningen skyddar även lasten så att djur och väta inte kommer in till lasten. Lastnät och containervävar har dessutom en stor fördel i att de har en låg vikt och kan hanteras av en ensam chaufför.

Läs mer om Containernät, lastnät & täckvävar på företagets hemsida

Scancord AB
Hemsida: www.scancord.net

Scancord AB

ScanCord är Skandinaviens ledande leverantör av textila nät, såsom containernät, sportnät, avspärrningsnät, fallskyddsnät, fågelskydd samt lekplatsutrustningar. Vårt mål är att skapa säkra och funktionella miljöer för både arbete och lek.

Lekplatser, Insynsskydd, Skydd mot skadedjur, Voljärnät, Väv, Fallskydd, Lek, Lekutrustning, Klätterställning, Gunga, Gungor, Fallskyddsplattor, Lekredskap, Fotbollsnät, Fotbollsmål, Golfnät, Lastnät, Balkongnät, Fågelbogunga, Flisnät, Säkerhetsstaket, Skidpistnät, Målnät, Handbollsnät, Scancord.