Renova Miljö AB > Containrar

Containrar

Renova Miljö AB erbjuder containeruthyrning i Göteborg med omnejd. Företaget har uthyrning av containrar för de flesta ändamål.

Det finns täckta, öppna och komprimerande containrar.

Läs mer om Containrar på företagets hemsida

Renova Miljö AB
Hemsida: www.renova.se

Renova Miljö AB

Renova är ett miljöföretag i Göteborg som arbetar med avfallshantering, återvinning, sanering, slamsugning, slamspolning, avfall, uthyrning av containrar etc. Renova har lång erfarenhet av att lösa avfalls- och återvinningshanteringen för alla typer av företag och verksamheter. Företaget erbjuder rådgivning inom avfallshantering, hämtar avfall och tar hand om det på bästa miljömässiga sätt. Företaget har också utbildningsverksamhet, Renova Miljöservice med mera! Renova verkar i Västsverige med Göteborg som bas.

Kontakta Renova Miljö AB i Göteborg för: avfall, avfallshantering, containeruthyrning, filmning, fordonstvätt, gräsmattejord, hållare för matavfallspåsar, kompostjord, krukjord, kärltvättbil, majssäckar, matavfallspåsar, miljöföretag, mineraljord, perennjord, planteringsjord, plastsäckar, sanering, skötsel av soprum, slamspolning, slamsugning, sopsäckar, storsäck, uthyrning av containrar, växtjord gräsmatta, återvinning,