Byggelit Sverige AB > Contifloor Golvspånskiva

Contifloor Golvspånskiva

Byggelit AB är tillverkare av golvspånskivor. Contifloor är en golvspånskiva, med en sensationell spont som ger många fördelar.


Contifloor är ett unikt patenterat regelgolv med speciellt utformad profil som fördelar tyngden optimalt. Det gör att du kan montera golvet löpande med skarvar även mellan reglarna. Endast tre skruvar/regel behövs för varje regelpassage. Förutom stora materialvinster, innebär detta att arbetet går snabbare, vilket minskar kostnaderna ytterligare.

Läs mer om Contifloor Golvspånskiva på företagets hemsida

Byggelit Sverige AB
Hemsida: www.byggelit.se

Byggelit Sverige AB

Byggelit AB är tillverkare av bl a spånskivor och träfiberskivor såsom takskivor, väggskivor, golvskivor och ljudgolv. Dessa säljs till byggmaterialhandel och möbelindustri. Vår årsproduktion är ca 70 000 m3 produktionsanläggningen finns i Lit i Jämtland.

C:a 15 % av vår försäljning går på export främst till de övriga nordiska länderna.

Vi har lång och gedigen erfarenhet av spånskiveproduktion. Företaget grundades i Lit 1965 av Sven O Persson.

Kundens behov är drivkraft i vårt arbete. Vår målsättning är att arbeta nära våra kunder och utveckla gynnsamma samarbeten som ger ömsesidig utdelning i form av lönsamhet och kunskap. Vi arbetar med miljö- och kvalitetsfrågor både vad det gäller våra produkter men också i vår arbetsmiljö och med vår personal.

Vi är certifierade med nordiska miljömärket Svanen.


Golv, Vägg, Tak, Inredning, Regelgolv, Undergolv, Akustikgolv, Hyllplan, Stegljudsisolering, Värmegolv, Träskivor, Spånskiva, Väggskiva, Takskiva, Golvskiva, Spånskiva, Träfiberskiva, Innertaksskivor, Innertaksskiva, Undertaksskivor, Undertaksskiva, Golvsystem