Veksö AB > Cykelparkering

Cykelparkering

Centa Component AB är tillverkare av bla cykelparkeringar för offentlig miljö.


Cykelparkering Max Standard

Cykelparkering som är lätt att använda. Inga stolpar som hindrar inkörning. Enkel eller dubbelmontage.

Läs mer om Cykelparkering på företagets hemsida

Veksö AB
Hemsida: www.vekso.se

Veksö AB

Veksö AB är tillverkare och leverantör av produkter för offentlig miljö som tex. cykelparkering, väderskydd etc. med aluminium, stål och rostfritt material som utgångspunkt.

Vi är lyhörda för vad du som kund önskar.

Bullerskydd, bullerskärmar, busshållsplatser, busskurer, cykelparkering, cykelskydd, cykelställ, cykeltak, gaturum, kurer, läskydd, perrongtak, rastplatser, räcken, rökhus, rökkurer, skärmtak, stationsmiljöer, utemiljö, väderskydd.