Hilmeko AB > Dagsljussystem

Dagsljussystem

Hilmeko AB utanför Strängnäs utför installation av dagsljussystem i Strängnäs, Eskilstuna, Nyköping, Katrineholm, Stockholm och Mälardalen.

Hilmeko samarbetar med Daylight Nordic som har agenturen för Solatube® Dagsljussystem.

Solatube® samlar upp dagsljus från taket, överför det genom ett högreflekterande rör och levererar dagsljuset till rummet under. Tekniken är patenterad och försäkrar att maximal mängd dagsljus levereras till det rum eller den lokal du valt.

Läs mer om Dagsljussystem på företagets hemsida

Hilmeko AB
Hemsida: www.hilmeko.se

Hilmeko AB

Hilmeko AB har arbetat med träd och arboristtjänster för offentlig sektor, näringsliv och privata kunder sedan starten 2009. Vår hänsyn till människa, natur och ekologi är lika självklar som säkerheten i vårt arbete och känslan av genuinitet är genomgående viktig för oss. Hilmeko AB är ett familjeföretag som erbjuder tjänster inom trädvård och avancerad trädfällning i Södermanland

Nyplantering av träd
Fruktträdbeskärning
Sektionsfällning/trädfällning
Hyggesfri avverkning
Mark/skogsvård
Skogsgallring
Ide´och planbeskrivning

Vi samarbetar med ett flertalet professioner för att möjliggöra de uppgifter vi ställs inför och ser gärna att våra kunders specifika krav på kvalitet och utförande blir så verklighetsbaserad som möjligt. Vi vill att synen på träd och trädens roll i ekosystemet bör uppgraderas och tipsar gärna om att man kan kompensera vid bortagning av träd genom att stödja organisationer som planterar träd och bevarar viktiga trädbiotoper, vi gör det!