Pekuma AB > Dagvattenbrunn

Dagvattenbrunn

Pekuma AB är leverantör av dagvattenbrunnsbetäckning. Bilden visar dagvattenbrunnsbetäckning med sidointag från Pekuma AB.


Vår dagvattenbrunnsbetäckning med sidointag är designad på ett sätt som underlättar arbetet vid en nysättning, underlättar arbetet vid ombyggnationer, den till och med underlättar för framtida drift och underhåll!

Betäckningen kan även användas nedsänkt i t.ex. plattytor. I det fallet används en tätning som tätar sidointaget. Läggning av plattor underlättas väsentligt tack vare den rätvinkliga formen.

Tack vare betäckningens rörstos i bottendelen slipper man riva gamla brunnar och bygga nya ett par meter därifrån. Med vår betäckning kopplar man på ett 200mm plaströr direkt i betäckningen, drar röret till den gamla brunnen och kopplar in sig i den. Den gamla betäckningen kompletteras med ett tätt lock som finns i de flesta fall som standard. Slamsugning sker då från den gamla betäckningen.

Låsningen på vår betäckning är helt unik. Den består av två gummibussningar som låser locket. Tack vare gummibussningarna uppkommer inget slammer då den sitter inspänd i bussningarna.

Man sparar uppskattningsvis 10-15 000Kr om man använder vår betäckning istället för att riva den gamla brunnen och sätta en ny brunn inklusive en standardbetäckning.

Skall man smalna av en gata flyttar man ofta 10-20 brunnar helt i onödan! Med vår betäckning sparar man då med andra ord ca 100-300 000Kr eftersom man inte behöver flytta dessa brunnar!

Skall man smalna av en gata genom ett helt samhälle kan det handla om 100-tals brunnar, då handlar det om miljoner i besparingar!

Ta en titt i vår broschyr eller boka ett möte direkt för en demonstration!

Läs mer om Dagvattenbrunn på företagets hemsida

Pekuma AB
Hemsida: www.pekuma.se

Pekuma AB

Pekuma AB har tillverkning och försäljning av trafikprodukter och vägprodukter. Vi är en leverantör av pollare där
plastpollare och träpollare är de vanligaste och säljer även brunnsbetäckningar såsom t ex
dagvattenbrunnsbetäckningar.

Vi har som mål att ta fram nya produkter som alla genomsyras av nytänkande, enkelhet, hög kvalité och en god funktion.

Betäckningar, Aktiva skyltar, Trafikskyltar, Vikbara skyltrör