AQVIS Miljö AB > Dagvattendammar

Dagvattendammar

Dagvattendamm från AQVIS Miljö AB är en sedimentfälla för dagvatten som förhindrar sedimentflykt och kan enkelt tömmas på sediment.


Dammen har inlopp i centrum, blå kanal. Vid stora flöden bräddar blå kanal över till röd kanal vid centrum, detta för att förhindra sedimentflykt från den blå kanalen. Efter spiralen rinner flödena samman. Lösningen kan jämföras med ett meandrande vattendrag, här med fördelen att den tar lite utrymme i anspråk, den är enkel att tömma på sediment. Formen kan anpassas till omgivningen.

Läs mer om Dagvattendammar på företagets hemsida

AQVIS Miljö AB
Hemsida: www.aqvis.com

AQVIS Miljö AB

Aqvis Miljö AB är ett innovativt mindre företag som marknadsför den egna produkten AQVIS Miljöspont. AQVIS Miljöspont tillverkas i återvunnen HD Polyeten. Vår plastspont gör skillnad som markspont, tätkärna form i mark och vattenprojekt såsom kaj & pir byggen / reparationer.