Marcon Teknik AB > Dammsäkerhet

Dammsäkerhet

Marcon Teknik AB arbetar med dammsäkerhet och utvecklade i samarbete med Sydkraft ett program för kvalificerad undersökning av kraftverk och dammar.


Detta innefattar:

Genomgång av dokumentation från byggtid och förvaltning
Upprättande av undersökningsplan
Fältmässiga undersökningar både över och under vatten
Sakkunnig analys
Dokumentation av undersökningsresultatet
Åtgärdsförslag

Vår målsättning är att allsidigt belysa anläggningens tillstånd. Detta ger möjlighet att rationellt planera underhåll. Dessutom kan kostsamt dubbelarbete elimineras genom att fel upptäcks innan åtgärdsarbeten påbörjas.

Vår målsättning är att allsidigt belysa anläggningens tillstånd. Detta ger möjlighet att rationellt planera underhåll. Dessutom kan kostsamt dubbelarbete elimineras genom att fel upptäcks innan åtgärdsarbeten påbörjas.

Läs mer om Dammsäkerhet på företagets hemsida

Marcon Teknik AB
Hemsida: www.marcon.se

Marcon Teknik AB

MarCon Teknik AB inriktar verksamheten på bl.a.: statusbedömning, sjömätningar, kontroller, undersökningar och projektering kring faciliteter i anslutning till vatten.

Vi har bl a sedan början av 1980-talet i nära samarbete med olika hamnförvaltningar, kommuner, kraftbolag samt övriga förvaltande företag, medverkat vid statusbedömning och projektering av olika anläggningar. Vi har genom detta skaffat oss ett omfångsrikt know-how kring en stor mängd konstruktioner.

Via våra etableringar i Stockholm, Malmö, Ängelholm och Sölvesborg kan vi ge våra kunder snabba etableringar och uppnå optimala resultat.