Aprobo AB > DECIBEL 3 Akustikmatta

DECIBEL 3 Akustikmatta

DECIBEL 3 Akustikmatta. Behovet av effektiva akustiklösningar växer stadigt och BBR's ljudkrav som kom för några år sedan har tvingat fram nya lösningar och idéer.

Vårt svar på problemen har varit DECIBEL3-matta som utvecklats för att kunna integreras i olika bjälklagskonstruktioner och på så sätt skapa bra stegljudsnivå samt luftljudsisolering.

Mattan kan kombineras med en rad olika skivmaterial men framför allt gäller vår välbeprövade konstruktion där mattan ligger under en avjämningsmassa. Denna konstruktion kallar vi idag SoundSeal. DECIBEL3-mattans balans mellan plastiska och elastiska egenskaper i kombination med hög densitet gör att den är skräddarsydd för sitt akustiska uppdrag.

Dessutom har den likt de övriga i DECIBEL-familjen extrem livslängd via motståndskraft mot kemisk nedbrytning, samt mot utnötning vid dynamisk och statisk belastning. Alla dessa egenskaper är givetvis oerhört viktiga då en produkt skall integreras som en permanent del i en bjälklagskonstruktion.

De akustiska problem man i regel har med bjälklag, handlar om steg- och luftljud, eftersom det sedan flera år tillbaka ställs krav på dessa ljudfaktorer vid nybyggnad och renovering. Vid nyproduktion eftersträvar man många gånger låga bygghöjder på betongbjälklag, och i gamla bjälklag är konstruktionerna ofta dåliga akustiskt sett pga uppbyggnaden.

Detta gäller inte minst alla gamla lätta bjälklag (typ vindsbjälklag) där stegljudsnivån i vertikalled i stort sett alltid är ett problem. Dessa problem är lågfrekventa och som regel svåra att åtgärda på ett effektivt sätt.

Med vår SoundSeal-konstruktion löser vi de flesta problemen.

Aprobo AB bildades i februari 1995 med inriktning på golv och akustik. Vi satsar i huvudsak på egna varumärken innehållande kvalitativa produkter och kompletta lösningar som vi kombinerar med bred kunskap, miljötänkande och god service. Vi prioriterar det unika framför volym, och kvalitet framför lägsta pris. Detta är viktigt i vår strävan att kunna erbjuda rätt lösning på rätt plats till våra kunder.

Läs mer om DECIBEL 3 Akustikmatta på företagets hemsida

Aprobo AB
Hemsida: www.aprobo.com

Aprobo AB

Aprobo AB är tillverkare av bla. massiva trägolv, massiv parkett, tilja, akustikgolv, textilgolv mm.

Aprobo AB bildades i februari 1995 med inriktning på massiva trägolv såsom t ex massiva parkettgolv och tilja, textilgolv och akustikgolv. Vi satsar i huvudsak på egna varumärken innehållande kvalitativa produkter och kompletta lösningar som vi kombinerar med bred kunskap, miljötänkande och god service. Vi prioriterar det unika framför volym, och kvalitet framför lägsta pris. Detta är viktigt i vår strävan att kunna erbjuda rätt lösning på rätt plats till våra kunder.

Mosaikparkett, Industriparkett, Art, Art woodcollection, Parkett, Parkettgolv, Stavparkett, Ek parkett, Svartek, Termo ek, Termo ask, Basparkett, Lamparkett, Mönsterparkett, Skeppsgolv, Golvlist, Stjärnparkett,
Höjer, Höjer Contract, Höjer Kontrakt, Höjer Classic, Höjer Complex, Höjer Quattro, Vävda mattor, Ribb matta, Ull matta, Polyamid matta, Heltäckningsmatta, textil matta, , dB, Decibel, Decibel 1, Decibel 2, Decibel 3, Soundseal, Akustik, Akustik matta, Akustikförbättring, Stegljud, Luftljud, Trumljud, Parkettresonans, Ljuddämpning, Ljudkrav.