Aprobo AB > DECIBEL 4 Akustikmatta

DECIBEL 4 Akustikmatta

Decibel 4 är i första hand framtagen för att ingå i Soundseal-konstruktionen i både moderna och gamla lätta bjälklag där akustikproblemen vanligtvis är stora.


Vi har nu över 10 års erfarenhet av SoundSeal konstruktionen där dB3 mattan givetvis varit i centrum som den mest effektiva produkten i kombination med avjämningsmassan.

Nu lanserar vi nästa generation akustikmatta genom Decibel 4. Trots att den endast är 2 mm tjockare (12mm) än dB3 så erbjuder den en markant akustikförbättring i jämförelse.

Detta kommer väl till pass när grundförutsättningarna är tuffa t ex gamla vindsbjälklag, lätta konstruktioner eller tunna betongbjälklag. Det går även att använda Decibel 4 till lätta betongbjälklag (HD/F).

Med dB4 har vi tagit ett stort kliv framåt. Tack vare en ny formula på gummits sammansättning och cellstruktur skapas större effektivitet i produktens möjlighet att absorbera energi. Vi har även utvecklat en ny ovansida (dB-becking) i polyester, som ersätter den gamla textron sidan vi haft sedan starten för mer än 22 år sedan.

Textron backingen fungerar mycket bra men med vår nya dB-backing skapas förbättringar. Dels är den betydligt slitstarkare vilket gör den mer tålig vid tuff hantering ute på arbetsplatsen.

Backingen är viktig i SoundSeal konstruktionen. Dels skall den hålla tätt för "process" vattnet i avjämningsmassan så att den inte rinner igenom mattan, men samtidigt skall den inte vara diffusionstät. dB-backingen tar dessa egenskaper till en ny nivå för att förbättra resultatet både för kunden och entreprenören som skall arbeta med produkten.

Effektiv, permanent och flexibel

Att integrera akustikmattan har många fördelar. Dels får man givetvis en permanent akustikåtgärd och dessutom en mycket effektiv sådan, men man skall inte glömma den flexibilitet konstruktionen ger.

Det är vanligt att man idag dimensionerar ett bjälklag med tanke på akustiken i kombination med ett tilltänkt golvmaterial. Som exempel kan nämnas ett HD/F bjälklag som beläggs med en betong eller avjämning och därmed förbättrar stegljudsnivån med några få decibel. Dock tillräckligt för att i kombination med ett flytande parkettgolv klara ljudkravet.

Men vad händer om man senare byter golvmaterial som inte kan ligga flytande t ex klinker, linoleum, mosikparkett etc ? I detta fall försämras bjälklagets stegljudsdämpande egenskaper extremt mycket. Att dessutom åtgärda detta i efterhand är ofta svårt med tanke på bygghöjder samt även kostnadsmässigt.

Genom att montera våra Decibel mattor innan avjämningsmassan appliceras löser man dessa problem. SoundSeal konstruktionen ger här en flexibilitet och valet av golvmaterial spelar väldigt liten roll, eftersom ljudförbättringen redan finns permanent i grundkonstruktionen.

Läs mer om DECIBEL 4 Akustikmatta på företagets hemsida

Aprobo AB
Hemsida: www.aprobo.com

Aprobo AB

Aprobo AB är tillverkare av bla. massiva trägolv, massiv parkett, tilja, akustikgolv, textilgolv mm.

Aprobo AB bildades i februari 1995 med inriktning på massiva trägolv såsom t ex massiva parkettgolv och tilja, textilgolv och akustikgolv. Vi satsar i huvudsak på egna varumärken innehållande kvalitativa produkter och kompletta lösningar som vi kombinerar med bred kunskap, miljötänkande och god service. Vi prioriterar det unika framför volym, och kvalitet framför lägsta pris. Detta är viktigt i vår strävan att kunna erbjuda rätt lösning på rätt plats till våra kunder.

Mosaikparkett, Industriparkett, Art, Art woodcollection, Parkett, Parkettgolv, Stavparkett, Ek parkett, Svartek, Termo ek, Termo ask, Basparkett, Lamparkett, Mönsterparkett, Skeppsgolv, Golvlist, Stjärnparkett,
Höjer, Höjer Contract, Höjer Kontrakt, Höjer Classic, Höjer Complex, Höjer Quattro, Vävda mattor, Ribb matta, Ull matta, Polyamid matta, Heltäckningsmatta, textil matta, , dB, Decibel, Decibel 1, Decibel 2, Decibel 3, Soundseal, Akustik, Akustik matta, Akustikförbättring, Stegljud, Luftljud, Trumljud, Parkettresonans, Ljuddämpning, Ljudkrav.